Pomoč HP Officejet Pro 8500

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Uporabniški priročnik

background image
background image

Večnamenski tiskalnik HP Officejet

Pro 8500 (A909) All-in-One Series

Uporabniški priročnik

background image

Informacije o avtorskih
pravicah

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Obvestila podjetja Hewlett-
Packard

Pridržujemo si pravico do
spreminjanja informacij v tem
dokumentu brez predhodnega
obvestila.
Vse pravice pridržane.
Razmnoževanje, prirejanje ali
prevajanje tega materiala brez
predhodnega pisnega dovoljenja
podjetja Hewlett-Packard je
prepovedano, razen v primerih, ki jih
dovoljuje zakon o avtorskih pravicah.
Edine garancije za HP-jeve izdelke in
storitve so določene v posebnih
garancijskih izjavah, ki so priložene
izdelkom in storitvam. Vsebine si ne
razlagajte kot dodatno garancijo. HP
ne odgovarja za tehnične ali
založniške napake ali izpuščeno
vsebino.

Priznanja

Microsoft in Windows XP sta v ZDA
zaščiteni blagovni znamki podjetja
Microsoft Corporation. Windows Vista
je zaščitena blagovna znamka ali
blagovna znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.

Naprava podpira

pomnilniško kartico Secure Digital.
Logotip SD je blagovna znamka
njegovega lastnika.

Varnostne informacije

Ko uporabljate izdelek, vedno
upoštevajte varnostne ukrepe, da bi
zmanjšali nevarnost poškodb zaradi
ognja ali električnega udara.
1. Preberite vsa navodila v
dokumentaciji, priloženi napravi.
2. Izdelek priključite samo v
ozemljeno električno vtičnico. Če ne
veste, ali je ozemljena, vprašajte
strokovnjaka.
3. Upoštevajte vsa opozorila in
navodila, ki so na izdelku.
4. Pred čiščenjem naprave izvlecite
napajalni kabel iz vtičnice.
5. Naprave ne smete namestiti ali
uporabljati v bližini vode ali če ste
mokri.
6. Napravo namestite varno na
stabilno podlago.

7. Izdelek položite na zaščiteno
mesto, kjer ne more nihče stopiti na
napajalni kabel ali se spotakniti ob
njega in ga tako poškodovati.
8. Če naprava ne deluje normalno,
glejte

Vzdrževanje in odpravljanje

težav

.

9. V napravi ni delov, ki bi jih lahko
popravil uporabnik. Servisiranje
morajo opraviti na servisu.
10. Uporabljajte samo zunanji
napajalnik/baterijo, ki je priložena
napravi.