HP Officejet Pro 8500 - Test nastavenia faxu

background image

Test nastavenia faxu

Test nastavenia faxu slúži na kontrolu stavu zariadenia a na kontrolu, či je zariadenie
správne nastavené na faxovanie. Tento test vykonajte až po ukončení nastavenia
zariadenia na faxovanie. V rámci testu sa vykonajú nasledujúce kontroly:

Kontrola hardvéru faxu

Overí, či je k zariadeniu pripojený správny typ telefónneho kábla

Kontroluje, či je telefónny kábel pripojený do správneho portu

Kontrola oznamovacieho tónu

Kontrola aktívnosti telefónnej linky

Otestuje stav pripojenia vašej telefónnej linky

Zariadenie vytlačí správu s výsledkami testu. Ak test zlyhá, pozrite si v správe
informácie o možnosti riešenia problému a spustite test znovu.

Test nastavenia faxu pomocou ovládacieho panela zariadenia
1.
Zariadenie nastavte na faxovanie v súlade so špecifickými pokynmi pre nastavenie

v domácom alebo kancelárskom prostredí, ktoré používate.

2. Pred spustením testu skontrolujte, či sú nainštalované atramentové kazety a či je

vo vstupnom zásobníku vložený papier plnej veľkosti.

3. Na ovládacom paneli zariadenia stlačte (Nastaviť).
4. Vyberte možnosť Nástroje a potom vyberte položku Opakovane tlačiť faxy v

pamäti.
Zariadenie na displeji zobrazí stav testu a vytlačí správu.

5. Preštudujte si správu.

Ak test prebehol bez problémov a stále sa pri faxovaní vyskytujú problémy,
kontrolou nastavení faxu uvedených v správe overte, či sú správne nastavenia.
Problémy pri faxovaní môžu byť spôsobené prázdnym alebo nesprávnym
nastavením faxu.

Ak test zlyhá, preštudujte si informácie v správe ešte raz a nájdite možné
riešenie problému.

Nastavenie typu vytáčania pomocou vstavaného webového servera
1.
Zariadenie nastavte na faxovanie v súlade so špecifickými pokynmi pre nastavenie

v domácom alebo kancelárskom prostredí, ktoré používate.

2. Pred spustením testu skontrolujte, či sú nainštalované atramentové kazety a či je

vo vstupnom zásobníku vložený papier plnej veľkosti.

3. Vstavaný webový server (sieťové pripojenie): Kliknite na kartu Nastavenie a

potom na položku Služby zariadenia v ľavom okne.

4. V rozbaľovacej ponuke Testovať funkcie zariadenia vyberte položku Spustiť

test faxu.

5. Kliknite na tlačidlo Spustiť test.

Kapitola 8

110

Fax