HP Officejet Pro 8500 - Odoslanie faxu viacerým príjemcom pomocou ovládacieho panela zariadenia

background image

Odoslanie faxu viacerým príjemcom pomocou ovládacieho panela zariadenia
Rozoslanie faxov viacerým príjemcom je možné zoskupením jednotlivých položiek
rýchlej voľby do skupiny položiek rýchlej voľby.

Odoslanie faxu viacerým príjemcom pomocou skupinovej rýchlej voľby
1.
Vložte originály. Ďalšie informácie nájdete v časti

Vloženie originálov

.

2. Stláčajte opakovane tlačidlo Rýchla voľba, kým sa nezobrazí požadovaná

skupina položiek rýchlej voľby.

Tip Položkami rýchlej voľby môžete tiež prechádzať pomocou tlačidiel so
šípkami alebo môžete vybrať položku rýchlej voľby zadaním príslušného kódu
rýchlej voľby pomocou klávesnice na ovládacom paneli zariadenia.

3. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ Čiernobielo.

Ak zariadenie zistí v automatickom podávači dokumentov vložený originál, odošle
tento dokument na každé číslo v skupine položiek rýchlej voľby.

Poznámka Vzhľadom na obmedzenia pamäte možno skupiny položiek rýchlej
voľby používať iba na čiernobiele odosielanie faxov. Zariadenie naskenuje fax
do pamäte a potom vytočí prvé číslo. Keď sa uskutoční spojenie, odošle sa
prvý fax a vytočí nasledujúce číslo. Ak je číslo obsadené alebo neodpovedá,
zariadenie postupuje podľa nastavení Opakovaná voľba obsadeného čísla a
Opakovaná voľba neodpovedajúceho čísla. Ak sa spojenie nepodarí
uskutočniť, je zvolené ďalšie nasledujúce číslo a vygeneruje sa správa o chybe.