HP Officejet Pro 8500 - Riešenie problémov s fotografiami (pamäťovou kartou)

background image

Riešenie problémov s fotografiami (pamäťovou kartou)

Ak problém nemožno vyriešiť pomocou nasledujúcich tém, v časti

Podpora a záruka

vyhľadajte informácie o podpore spoločnosti HP.

Poznámka Ak začínate s operáciou s pamäťovou kartou prostredníctvom
počítača, pozrite si informácie o riešení problémov v Pomocníkovi softvéru.

Zariadenie nemôže čítať z pamäťovej karty

Zariadenie nemôže čítať fotografie na pamäťovej karte

Zariadenie vytlačí polovicu strany, potom papier vysunie