Ajutor HP Officejet Pro 8500

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Ghidul utilizatorului

background image
background image

HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One Series

Ghidul utilizatorului

background image

Informaţii Copyright

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Note Hewlett-Packard
Company

Informaţiile conţinute în acest
document pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
Toate drepturile rezervate.
Reproducerea, adaptarea sau
traducerea acestui material este
interzisă fără permisiunea prealabilă
scrisă a Hewlett-Packard, cu excepţia
situaţiilor permise de legislaţia privind
drepturile de autor.
Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele stipulate în
declaraţiile exprese de garanţie care
însoţesc produsele şi serviciile
respective. Nici una din afirmaţiile din
acest document nu trebuie privită ca
garanţie suplimentară. HP nu îşi
asumă răspunderea pentru
eventualele erori tehnice şi editoriale
sau omisiuni din acest document.

Certificări

Windows şi Windows XP sunt mărci
înregistrate în U.S.A. ale Microsoft
Corporation. Windows Vista este
marcă înregistrată sau marcă a
Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.

Cardurile de memorie

Secure Digital sunt acceptate de
acest produs. Sigla SD este o marcă
comercială a proprietarului său.

Informaţii de siguranţă

Respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă minime la utilizarea acestui
produs, pentru a reduce riscul
eventualelor arsuri sau electrocutări.
1. Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile
din documentaţia dispozitivului.
2. Utilizaţi numai prize electrice cu
împământare atunci când conectaţi
acest produs la o sursă de curent
electric. În cazul în care nu ştiţi dacă
priza dispune de împământare,
adresaţi-vă unui electrician calificat.
3. Citiţi cu atenţie toate avertismentele
şi instrucţiunile de pe produs.
4. Deconectaţi produsul de la reţeaua
de curent electric înainte de a-l curăţa.
5. Nu instalaţi sau utilizaţi acest
produs lângă apă sau atunci când
sunteţi ud.
6. Instalaţi produsul în siguranţă, pe o
suprafaţă stabilă.

7. Instalaţi produsul într-un loc
protejat, unde nimeni să nu poată
călca şi să nu se poată împiedica de
cablul de alimentare şi unde cablul să
nu poată fi deteriorat.
8. Dacă produsul nu funcţionează
normal, consultaţi

Întreţinere şi

depanare

.

9. Nu există în interior piese care pot
fi reparate de către utilizator. Pentru
service adresaţi-vă personalului
calificat.
10. Utilizaţi numai adaptorul de putere
extern/ acumulatorul furnizat cu
dispozitivul.