HP Officejet Pro 8500 - Funkcja faksu cyfrowego HP

background image

Funkcja faksu cyfrowego HP

Ważne dokumenty przesłane faksem już nigdy nie zginą w stosie papierów.

Rozwiązania cyfrowe HP (tylko w niektórych modelach)

63

background image

Funkcja faksu cyfrowego HP pozwala na zapisywanie przychodzących czarno-białych
faksów w folderze komputera podłączonego do sieci lub na przesyłanie takich faksów
dalej za pomocą poczty e-mail na wybrane adresy e-mail.
Ponadto dzięki temu można wyłączyć funkcję drukowania faksów i zaoszczędzić na
papierze i atramencie, a tym samym przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.