HP Officejet Pro 8500 - Ładowanie oryginałów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF)

background image

Ładowanie oryginałów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF)

Z automatycznego podajnika można można kopiować, skanować lub wysyłać faksem
dokumenty w formacie nie większym niż Legal.

Uwaga W niektórych modelach automatyczne podajniki obsługują dwustronnie
zadrukowane dokumenty.

Przestroga W automatycznym podajniku dokumentów nie należy umieszczać
zdjęć. Mogłoby to spowodować ich uszkodzenie.

Aby załadować oryginał do zasobnika podajnika dokumentów
1.
Załaduj oryginał do zasobnika podajnika dokumentów zadrukowaną stroną ku

górze. Umieść strony tak, aby najpierw pobierana była górna krawędź dokumentu.
Wsuwaj papier do automatycznego podajnika dokumentów, aż usłyszysz brzęczyk
lub zobaczysz na wyświetlaczu komunikat z informacją, że urządzenie wykryło
załadowane strony.

Wskazówka Dodatkowe instrukcje ładowania oryginałów do automatycznego
podajnika dokumentów zamieszczono na schemacie wytłoczonym w zasobniku
podajnika dokumentów.

2. Dosuń prowadnice szerokości do wewnątrz, aby przylegały do lewej i prawej

krawędzi stosu materiałów.

Uwaga Przed podniesieniem pokrywy urządzenia wyjmij wszystkie oryginały
z zasobnika podajnika dokumentów.