HP Officejet Pro 8500 - Drukowane są niewłaściwe kolory

background image

Drukowane są niewłaściwe kolory

Sprawdź ustawienia drukowania
Upewnij się, że w sterowniku drukarki nie jest wybrana opcja Druk w skali szarości.

Sprawdź głowice drukujące
Wydrukuj stronę diagnostyki jakości druku na czystym arkuszu białego papieru. Określ
obszary problemów i wykonaj zalecane czynności. Więcej informacji zawiera

Jak

wydrukować stronę diagnostyki jakości druku

.