HP Officejet Pro 8500 - Test faksu nie powiódł się

background image

Test faksu nie powiódł się

Jeśli został uruchomiony test faksu, który się nie powiódł, przejrzyj raport by uzyskać
podstawowe informacje o błędzie. Aby uzyskać dokładniejsze informacje, przejrzyj
raport, by odnaleźć nieudaną cześć testu a następnie przejrzyj odpowiedni temat
w tym rozdziale by znaleźć rozwiązania do wypróbowania.
W tym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

„Test sprzętowy faksu” nie powiódł się

Nie powiódł się test „Faks podłączony do aktywnego gniazdka telefonicznego”

Nie powiódł się test „Przewód telefoniczny podłączony do właściwego gniazda
faksu”

Test użycia prawidłowego typu przewodu telefonicznego z faksem nie powiódł się

Nie powiódł się test „Wykrywanie sygnału wybierania”

Nie powiódł się test „Jakość linii faksu”

„Test sprzętowy faksu” nie powiódł się

Rozwiązanie:

Wyłącz urządzenie za pomocą przycisku Zasilanie znajdującego się na panelu
sterowania urządzenia, a następnie odłącz przewód zasilania z tyłu
urządzenia. Po upływie kilku sekund podłącz ponownie przewód zasilania
i włącz zasilanie. Uruchom ponownie test. Jeśli test znowu się nie powiedzie,
zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat rozwiązywania problemów
zawartymi w tym rozdziale.

Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy. Jeżeli uda się wysłać lub otrzymać
faks, prawdopodobnie problem nie występuje.

Jeśli test jest uruchamiany za pomocą programu Kreator konfiguracji faksu
(Windows) lub HP Fax Setup Utility (Narzędzie konfiguracji faksu HP)
(Macintosh), upewnij się, że urządzenie nie wykonuje innego zadania, np.
odbiera faks lub wykonuje kopiowanie. Sprawdź, czy na wyświetlaczu został
wyświetlony komunikat informujący o tym, że urządzenie jest zajęte. Jeśli
urządzenie jest zajęte, przed uruchomieniem testu należy zaczekać, aż
urządzenie zakończy wykonywane zadanie i przejdzie w tryb oczekiwania.

Rozdział 11

232

Konserwacja i rozwiązywanie problemów

background image

Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem.
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy
użyciu dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów
może być niemożliwe. Po podłączeniu kabla telefonicznego dostarczonego
z urządzeniem uruchom ponownie test faksu.
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego
do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów.
(Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda
telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej
i podłączyć urządzenie bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.

Po rozwiązaniu wszystkich znalezionych problemów uruchom ponownie test faksu,
aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie jest gotowe do
faksowania. Jeśli Test urządzenia faksującego wciąż kończy się
niepowodzeniem i występują problemy z faksowaniem, skontaktuj się z serwisem
firmy HP. Przejdź do witryny sieci Web

www.hp.com/support

. Jeśli pojawi się monit

z zapytaniem, wybierz kraj/region, a następnie kliknij opcję Contact HP
(Skontaktuj się z HP), aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

Nie powiódł się test „Faks podłączony do aktywnego gniazdka telefonicznego”

Rozwiązanie:

Sprawdź połączenia między telefonicznym gniazdkiem ściennym
a urządzeniem, aby się upewnić, że przewód telefoniczny jest prawidłowo
podłączony.

Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem.
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego za
pomocą dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów
może nie być możliwe.
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego
do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do ściennego gniazdka
telefonicznego. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz
z urządzeniem, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego,
a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu
urządzenia. Więcej Informacji na temat konfiguracji urządzenia do faksowania
można znaleźć w części

Konfiguracja urządzenia do faksowania

.

Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów.
(Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda
telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej
i podłączyć urządzenie bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.

Spróbuj podłączyć sprawny telefon i przewód telefoniczny do gniazdka
ściennego, do którego podłączone jest urządzenie i sprawdź sygnał
wybierania. Jeżeli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z operatorem
sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii.

Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy. Jeżeli uda się wysłać lub otrzymać
faks, prawdopodobnie problem nie występuje.

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

233

background image

Po rozwiązaniu wszystkich znalezionych problemów uruchom ponownie test faksu,
aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie jest gotowe do
faksowania.

Nie powiódł się test „Przewód telefoniczny podłączony do właściwego gniazda
faksu”

Rozwiązanie: Podłącz kabel telefoniczny do odpowiedniego portu.
1. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem,

podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie
podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia.
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego
do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

Uwaga Jeśli urządzenie zostało podłączone do ściennego gniazda
telefonicznego przy użyciu portu 2-EXT, nie można wysyłać i odbierać
faksów. Port 2-EXT powinien być używany jedynie do podłączania innych
urządzeń, takich jak automatyczna sekretarka.

Rysunek 11-1 Widok urządzenia z tyłu

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem i podłącz go

do portu „1-LINE”

Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego do
adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

2. Po podłączeniu kabla telefonicznego do portu oznaczonego jako 1-LINE

uruchom ponownie test faksu, aby upewnić się, że został on zakończony
pomyślnie i urządzenie jest gotowe do faksowania.

3. Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy.

Rozdział 11

234

Konserwacja i rozwiązywanie problemów

background image

Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem.
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy
użyciu dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów
może być niemożliwe. Po podłączeniu kabla telefonicznego dostarczonego
z urządzeniem uruchom ponownie test faksu.
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego
do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów.
(Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda
telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej
i podłączyć urządzenie bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.

Test użycia prawidłowego typu przewodu telefonicznego z faksem nie powiódł się

Rozwiązanie:

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do ściennego gniazda
telefonicznego przy użyciu kabla telefonicznego dostarczonego w opakowaniu
tego urządzenia. Jeden koniec kabla telefonicznego należy podłączyć do portu
oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia, a drugi do ściennego gniazda
telefonicznego, jak pokazano poniżej.
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego
do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem i podłącz go

do portu „1-LINE”

Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego do
adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

Jeśli przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem jest za krótki, możesz
skorzystać ze złączki, aby go przedłużyć. Można ją kupić w sklepie
z akcesoriami telefonicznymi. Potrzebny będzie także drugi przewód

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

235

background image

telefoniczny (wystarczy standardowy kabel, często spotykany w domach
i biurach).

Sprawdź połączenia między telefonicznym gniazdkiem ściennym
a urządzeniem, aby się upewnić, że przewód telefoniczny jest prawidłowo
podłączony.

Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem.
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy
użyciu dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów
może być niemożliwe. Po podłączeniu kabla telefonicznego dostarczonego
z urządzeniem uruchom ponownie test faksu.
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego
do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów.
(Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda
telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej
i podłączyć urządzenie bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.

Nie powiódł się test „Wykrywanie sygnału wybierania”

Rozwiązanie:

Niepowodzenie testu może być spowodowane przez inne urządzenia
korzystające z tej samej linii telefonicznej. Aby sprawdzić, czy problem jest
spowodowany przez inne urządzenie, odłącz od linii telefonicznej wszystkie
inne urządzenia, a następnie ponownie uruchom test. Jeżeli test Wykrywanie
sygnału wybierania
zostanie pomyślnie przeprowadzony bez podłączania
innego sprzętu, oznacza to, iż jedno lub kilka urządzeń jest przyczyną
problemów. Spróbuj ponownie podłączać je pojedynczo i za każdym razem
ponownie przeprowadzaj test, aby zidentyfikować, które z nich powoduje
problem.

Spróbuj podłączyć sprawny telefon i przewód telefoniczny do gniazdka
ściennego, do którego podłączone jest urządzenie i sprawdź sygnał
wybierania. Jeżeli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z operatorem
sieci telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii.

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do ściennego gniazdka
telefonicznego. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz
z urządzeniem, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego,
a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu
urządzenia.

Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów.
(Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda
telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej
i podłączyć urządzenie bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.

Jeśli system telefoniczny korzysta z niestandardowego tonu wybierania, jak
w niektórych systemach PBX, może to powodować niepowodzenie testu. Nie
spowoduje to problemów z wysyłaniem ani z odbieraniem faksów. Spróbuj
wysłać lub odebrać faks testowy.

Rozdział 11

236

Konserwacja i rozwiązywanie problemów

background image

Upewnij się, że ustawienie kraju/regionu zostało prawidłowo skonfigurowane.
W przypadku braku ustawienia lub nieprawidłowego ustawienia kraju/regionu,
test może zakończyć się niepowodzeniem i mogą wystąpić problemy
z odbieraniem i wysyłaniem faksów.

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do analogowej linii telefonicznej.
W przeciwnym razie wysyłanie i odbieranie faksów nie będzie możliwe. Aby
sprawdzić, czy linia jest analogowa, czy cyfrowa, podłącz zwykły analogowy
telefon do linii i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania. Jeśli nie słychać
normalnego sygnału wybierania, linia może być przeznaczona dla telefonów
cyfrowych. Podłącz urządzenie do analogowej linii telefonicznej, a następnie
spróbuj wysłać lub odebrać faks.

Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem.
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy
użyciu dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów
może być niemożliwe. Po podłączeniu kabla telefonicznego dostarczonego
z urządzeniem uruchom ponownie test faksu.
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego
do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

Po rozwiązaniu wszystkich znalezionych problemów uruchom ponownie test faksu,
aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie jest gotowe do
faksowania. Jeśli test wykrywania sygnału wybierania nadal kończy się
niepowodzeniem, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej i poproś
o sprawdzenie linii telefonicznej.

Nie powiódł się test „Jakość linii faksu”

Rozwiązanie:

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do analogowej linii telefonicznej.
W przeciwnym razie wysyłanie i odbieranie faksów nie będzie możliwe. Aby
sprawdzić, czy linia jest analogowa, czy cyfrowa, podłącz zwykły analogowy
telefon do linii i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania. Jeśli nie słychać
normalnego sygnału wybierania, linia może być przeznaczona dla telefonów
cyfrowych. Podłącz urządzenie do analogowej linii telefonicznej, a następnie
spróbuj wysłać lub odebrać faks.

Sprawdź połączenia między telefonicznym gniazdkiem ściennym
a urządzeniem, aby się upewnić, że przewód telefoniczny jest prawidłowo
podłączony.

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do ściennego gniazdka
telefonicznego. Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz
z urządzeniem, podłącz jeden koniec do ściennego gniazda telefonicznego,
a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu
urządzenia.
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego
do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

Niepowodzenie testu może być spowodowane przez inne urządzenia
korzystające z tej samej linii telefonicznej. Aby sprawdzić, czy problem jest

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

237

background image

spowodowany przez inne urządzenie, odłącz od linii telefonicznej wszystkie
inne urządzenia, a następnie ponownie uruchom test.

Jeżeli test Test stanu linii faksu zostanie pomyślnie przeprowadzony bez
podłączania innego sprzętu, oznacza to, iż jedno lub kilka urządzeń jest
przyczyną problemów. Spróbuj ponownie podłączać je pojedynczo i za
każdym razem ponownie przeprowadzaj test, aby zidentyfikować, które
z nich powoduje problem.

Jeśli test Test stanu linii faksu zakończy się niepowodzeniem bez
podłączonych innych urządzeń, podłącz urządzenie do sprawnej linii
telefonicznej i zapoznaj się z informacjami na temat rozwiązywania
problemów zawartymi w tej sekcji.

Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów.
(Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda
telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej
i podłączyć urządzenie bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.

Upewnij się, że używany jest kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem.
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do ściennego gniazda telefonicznego przy
użyciu dostarczonego kabla telefonicznego, wysyłanie lub odbieranie faksów
może być niemożliwe. Po podłączeniu kabla telefonicznego dostarczonego
z urządzeniem uruchom ponownie test faksu.
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego
do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

Po rozwiązaniu wszystkich znalezionych problemów uruchom ponownie test faksu,
aby upewnić się, że został on zakończony pomyślnie i urządzenie jest gotowe do
faksowania. Jeśli test jakości linii faksu nadal kończy się niepowodzeniem,
a problemy z faksem nadal występują, skontaktuj się z operatorem sieci
telefonicznej i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.

Na wyświetlaczu zawsze jest widoczny komunikat Podniesiona sł

Rozwiązanie: Używasz nieprawidłowego typu przewodu telefonicznego.
Pamiętaj, aby do podłączania urządzenia do linii telefonicznej używać przewodu
telefonicznego dostarczonego razem z urządzeniem. Jeśli przewód telefoniczny
dostarczony z urządzeniem jest za krótki, możesz skorzystać ze złączki, aby go
przedłużyć. Można ją kupić w sklepie z akcesoriami telefonicznymi. Potrzebny
będzie także drugi przewód telefoniczny (wystarczy standardowy kabel, często
spotykany w domach i biurach).
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego do
adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

Rozwiązanie: Być może linia jest zajęta przez inne urządzenia korzystające z tej
samej linii telefonicznej, co urządzenie. Sprawdź, czy nie blokują linii lub nie są
używane aparaty wewnętrzne (telefony korzystające z tej samej linii telefonicznej,
ale nie podłączone do ) lub inne urządzenia. Na przykład nie można faksować przy
użyciu urządzenia, gdy jest podniesiona słuchawka telefonu wewnętrznego lub

Rozdział 11

238

Konserwacja i rozwiązywanie problemów

background image

gdy użytkownik wysyła pocztę bądź korzysta z Internetu za pomocą podłączonego
do tej samej linii modemu komputerowego.

Urządzenie ma problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów

Rozwiązanie: Upewnij się, czy urządzenie jest włączone. Popatrz na
wyświetlacz urządzenia. Jeśli wyświetlacz jest pusty i lampka Zasilanie się nie
świeci, urządzenie jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest
prawidłowo podłączony do urządzenia i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij
przycisk Zasilanie, aby włączyć urządzenie.
Po włączeniu urządzenia firma HP zaleca odczekanie pięciu minut przed
wysłaniem lub odebraniem faksu. Urządzenie nie może wysyłać ani odbierać
faksów w czasie uruchamiania po włączeniu.

Rozwiązanie:

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do ściennego gniazda
telefonicznego przy użyciu kabla telefonicznego dostarczonego w opakowaniu
tego urządzenia. Jeden koniec kabla telefonicznego należy podłączyć do portu
oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia, a drugi do ściennego gniazda
telefonicznego, jak pokazano poniżej.
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego
do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem i podłącz go

do portu „1-LINE”

Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego do
adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

Jeśli przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem jest za krótki, możesz
skorzystać ze złączki, aby go przedłużyć. Można ją kupić w sklepie
z akcesoriami telefonicznymi. Potrzebny będzie także drugi przewód

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

239

background image

telefoniczny (wystarczy standardowy kabel, często spotykany w domach
i biurach).

Spróbuj podłączyć sprawny telefon i przewód telefoniczny do gniazdka
ściennego, do którego podłączone jest urządzenie i sprawdź sygnał
wybierania. Jeśli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z serwisem
operatora sieci telefonicznej.

Inne urządzenia, korzystające z tej samej linii, co urządzenie, mogą być
używane. Na przykład faksowanie za pomocą urządzenia nie jest możliwe przy
podniesionej słuchawce wewnętrznego telefonu lub gdy użytkownik wysyła
pocztę albo korzysta z Internetu za pomocą modemu komputerowego
podłączonego do tej samej linii.

Sprawdź, czy inny proces nie spowodował błędu. Sprawdź, czy na
wyświetlaczu urządzenia lub na ekranie komputera nie ma komunikatów
informujących o problemach i sposobie ich rozwiązania. Jeśli pojawi się błąd,
urządzenie nie będzie wysyłać ani odbierać faksów, dopóki przyczyny
problemu nie zostaną usunięte.

Na linii telefonicznej mogą występować zakłócenia. Źródłem problemów
z faksowaniem mogą być również linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z
dużym poziomem szumów). Sprawdź jakość dźwięku linii telefonicznej,
podłączając do gniazdka w ścianie telefon i sprawdzając, czy nie słychać
szumu lub innych zakłóceń. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyłącz tryb
Tryb korekcji błędów (ECM) i ponownie spróbuj skorzystać z faksu.
Informacje o zmianie trybu ECM znajdują się w pomocy ekranowej. Jeśli
problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem operatora sieci
telefonicznej.

W przypadku korzystania z usługi DSL (Digital Subscriber Line) upewnij się, że
filtr DSL został podłączony. W przeciwnym razie funkcja faksu nie będzie
działać. Aby uzyskać więcej informacji, zob.

Przypadek B: Ustawianie

urządzenia do pracy z usługą DSL

.

W przypadku korzystania z usługi DSL i podłączenia filtru DSL filtr ten może
blokować sygnały faksu. Odłącz filtr i podłącz urządzenie bezpośrednio do
gniazdka w ścianie.

Sprawdź, czy urządzenie nie jest podłączone do gniazdka telefonicznego
skonfigurowanego dla telefonów cyfrowych. Aby sprawdzić, czy linia jest
analogowa, czy cyfrowa, podłącz zwykły analogowy telefon do linii i sprawdź,
czy słychać sygnał wybierania. Jeśli nie słychać normalnego sygnału
wybierania, linia może być przeznaczona dla telefonów cyfrowych.

Jeśli korzystasz z centrali PBX lub konwertera/adaptera końcowego ISDN,
upewnij się, że urządzenie jest podłączone do prawidłowego portu i że adapter
końcowy jest ustawiony na prawidłowy typ przełącznika dla danego kraju/
regionu (jeśli to możliwe). Więcej informacji zawiera

Przypadek C: Ustawianie

urządzenia do pracy z systemem telefonicznym PBX lub linią ISDN

.

Rozdział 11

240

Konserwacja i rozwiązywanie problemów

background image

Jeśli urządzenie korzysta z tej samej linii, co usługa DSL, modem DSL może
być nieprawidłowo uziemiony. Jeżeli modem DSL nie jest prawidłowo
uziemiony, może powodować szumy na linii telefonicznej. Źródłem problemów
z faksowaniem mogą być również linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z
dużym poziomem szumów). Możesz sprawdzić jakość dźwięku linii
telefonicznej, podłączając telefon do gniazdka ściennego i sprawdzając, czy
nie słychać szumu lub innych zakłóceń. Jeśli słyszysz szum, wyłącz modem
DSL i całkowicie odłącz zasilanie na co najmniej 15 minut. Włącz z powrotem
modem DSL i ponownie posłuchaj tonu wybierania.

Uwaga Zakłócenia na linii telefonicznej mogą powtarzać się
w przyszłości. Jeśli urządzenie przestanie wysyłać i odbierać faksy,
procedurę należy powtórzyć.

Jeżeli wciąż słychać szumy na linii, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania modemu DSL, skontaktuj
się z dostawcą usługi DSL by uzyskać pomoc.

Korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej może być przyczyną problemów.
(Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda
telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej
i podłączyć urządzenie bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego.

Urządzenie ma problemy z ręcznym wysyłaniem faksu

Rozwiązanie:

Uwaga Takie rozwiązanie problemu dotyczy wyłącznie krajów/regionów,
w których 2-żyłowy przewód telefoniczny jest dostarczony w opakowaniu
z urządzeniem, takich jak: Ameryka Łacińska, Argentyna, Australia, Brazylia,
Chile, Chiny, Filipiny, Indonezja, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Malezja,
Meksyk, Singapur, Tajlandia, Tajwan, USA, Wenezuela oraz Wietnam.

Sprawdź, czy telefon używany do rozpoczęcia połączenia faksowego jest
podłączony bezpośrednio do urządzenia. Aby można było wysłać faks ręcznie,

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

241

background image

należy podłączyć telefon bezpośrednio do portu urządzenia oznaczonego jako
2-EXT, jak pokazano poniżej.

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem i podłącz go

do portu „1-LINE”

Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego do
adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

3 Telefon

W przypadku ręcznego wysyłania faksu z telefonu podłączonego bezpośrednio
do urządzenia do wysyłania faksu użyj klawiatury telefonu. Nie można używać
klawiatury na panelu sterowania urządzenia.

Uwaga W przypadku korzystania z szeregowego systemu telefonicznego
podłącz telefon do gniazda oznaczonego jako 2-EXT.

Urządzenie nie odbiera faksów, chociaż może je wysyłać

Rozwiązanie:

Jeśli usługa dzwonienia dystynktywnego nie jest używana, należy upewnić się,
że ustawienie Dzwonienie dystynktywne urządzenia ma wartość Wszystkie
dzwonki
. Więcej informacji zawiera

Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie

dystynktywne

.

Jeśli ustawienie Odbieranie automatyczne ma wartość Wył., faksy należy
odbierać ręcznie; w przeciwnym razie urządzenie nie odbierze faksu.
Informacje na temat ręcznego odbierania faksów znajdują się w

Ręczne

odbieranie faksu

.

Jeśli korzystasz z usługi poczty głosowej pod tym samym numerem telefonu,
co faks, musisz odbierać faksy ręcznie, nie automatycznie. Oznacza to, że do
odebrania faksów przychodzących konieczna jest obecność użytkownika.
Więcej informacji na temat konfigurowania urządzenia w przypadku
korzystania z usługi poczty głosowej można znaleźć w rozdziale

Przypadek F:

Współdzielona linia głosowa/faksowa z usługą poczty głosowej

. Informacje na

temat ręcznego odbierania faksów znajdują się w

Ręczne odbieranie faksu

.

Rozdział 11

242

Konserwacja i rozwiązywanie problemów

background image

Jeśli na linii, do której jest podłączone urządzenie, działa również modem
komputerowy korzystający z połączenia telefonicznego, należy sprawdzić, czy
oprogramowanie dostarczone z modemem nie zostało skonfigurowane na
potrzeby automatycznego odbierania faksów. Modemy, które zostały
skonfigurowane do odbierania faksów, automatycznie przejmują linię
telefoniczną w celu odbierania wszystkich faksów przychodzących, co
uniemożliwia urządzeniu ich odbieranie.

Jeśli do tej samej linii telefonicznej co urządzenie podłączona jest
automatyczna sekretarka, może wystąpić jeden z następujących problemów:

Automatyczna sekretarka może nie być prawidłowo skonfigurowana do
pracy z urządzeniem.

Wiadomość powitalna automatycznej sekretarki może być zbyt długa lub
zbyt głośna i uniemożliwić urządzeniu wykrycie tonów faksowania, przez co
urządzenie wysyłające faks może się rozłączyć.

Cisza po wiadomości powitalnej automatycznej sekretarki może być zbyt
krótka, aby urządzenie było w stanie wykryć tony faksowania. Problem ten
występuje najczęściej w przypadku cyfrowych sekretarek automatycznych.

Następujące czynności mogą pomóc w rozwiązaniu tych problemów.

Jeżeli automatyczna sekretarka korzysta z tej samej linii telefonicznej,
która jest wykorzystywana do połączeń faksowych, spróbuj podłączyć
automatyczną sekretarkę bezpośrednio do urządzenia, jak opisano
w części

Przypadek I: Współdzielona linia głosowa/faksowa

z automatyczną sekretarką

.

Sprawdź, czy urządzenie zostało ustawione tak, aby odbierało faksy
automatyczne. Informacje na temat konfiguracji urządzenia do
automatycznego odbierania faksów znajdują się w rozdziale

Odbieranie

faksu

.

Upewnij się, że ustawienie Dzwon. do odebr. jest ustawione na większą
liczbę dzwonków niż automatyczna sekretarka. Więcej informacji zawiera

Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem

.

Spróbuj odebrać faks po odłączeniu automatycznej sekretarki. Jeśli próba
się powiedzie, źródłem problemu może być właśnie automatyczna
sekretarka.

Podłącz ponownie automatyczną sekretarkę i nagraj komunikat powitalny.
Nagraj komunikat trwający około 10 sekund. Podczas nagrywania
komunikatu mów wolno i głośno. Na końcu komunikatu głosowego
pozostaw 5 sekund ciszy. Podczas nagrywania tej cichej części w tle nie
powinno być słychać żadnych dźwięków. Spróbuj ponownie odebrać faks.

Uwaga Niektóre cyfrowe automatyczne sekretarki mogą nie nagrywać
ciszy nagranej pod koniec wiadomości powitalnej. Aby to sprawdzić,
odtwórz nagraną wiadomość powitalną.

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

243

background image

Jeśli urządzenie jest podłączone do tej samej linii telefonicznej, co inne
urządzenia, np. automatyczna sekretarka, modem komputerowy korzystający
z łącza telefonicznego lub przełącznik wieloportowy, poziom sygnału
faksowania może zostać zmniejszony. Poziom sygnału faksowania może
zostać zmniejszony również wskutek korzystania z rozdzielacza telefonicznego
lub podłączenia dodatkowych kabli przedłużających. W wyniku zmniejszenia
poziomu sygnału faksowania mogą wystąpić problemy przy odbiorze faksów.
Aby sprawdzić, czy problem jest powodowany przez inne urządzenie, należy
odłączyć od linii telefonicznej wszystkie urządzenia oprócz i spróbować
odebrać faks ponownie. Jeśli możesz z powodzeniem odbierać faksy bez
podłączania innego sprzętu, oznacza to, iż jedno lub kilka urządzeń jest
przyczyną problemów. Spróbuj ponownie podłączać je pojedynczo i za każdym
razem spróbuj ponownie odebrać faks, aby zidentyfikować, które z nich
powoduje problem.

Jeśli wybrano specjalny wzorzec dzwonienia dla numeru telefonicznego faksu
(w przypadku korzystania z usługi dzwonienia dystynktywnego oferowanego
przez operatora sieci telefonicznej), należy sprawdzić, czy funkcja Dzwonienie
dystynktywne
w urządzeniu została odpowiednio skonfigurowana. Więcej
informacji zawiera

Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne

.

Urządzenie nie wysyła faksów, chociaż może je odbierać

Rozwiązanie:

Urządzenie może wybierać numer zbyt szybko lub zbyt wcześnie. Może
zaistnieć potrzeba wstawienia pauzy między wybieranymi cyframi numeru. Na
przykład jeśli przed wybraniem numeru faksu konieczne jest uzyskanie
dostępu do linii zewnętrznej, wstaw pauzę po numerze dostępu do linii. Jeśli
wybierany numer to 95555555, gdzie cyfrą prefiksu łączącego z linią
zewnętrzną jest 9, można wstawić pauzy w sposób następujący: 9-555-5555.
Aby wprowadzić pauzę podczas wybierania numeru faksu, naciśnij przycisk
Ponów/Pauza lub naciskaj przycisk Spacja (#) do momentu pojawienia się
myślnika (-) na wyświetlaczu.
Możesz także wysłać faks, korzystając z monitorowanego wybierania
numerów. Umożliwia to słuchanie linii telefonicznej podczas wybierania
numeru. Możesz ustawić prędkość wybierania numeru oraz odpowiadać na
komunikaty podczas wybierania numeru. Więcej informacji zawiera

Wysyłanie

faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania

.

Numer wprowadzony w czasie wysyłania faksu jest w niewłaściwym formacie
lub w urządzeniu faksowym odbiorcy wystąpiły problemy. Aby to sprawdzić,
zadzwoń pod numer faksu za pomocą zwykłego telefonu i sprawdź, czy
słychać sygnał faksu. Jeżeli nie słychać sygnału faksu, faks odbiorcy być może
nie został włączony lub podłączony, możliwe też, że linia odbiorcy jest
zakłócana przez usługę poczty głosowej. Możesz również zapytać odbiorcę
faksu, czy nie ma problemów z urządzeniem faksującym.

Rozdział 11

244

Konserwacja i rozwiązywanie problemów

background image

Automatyczna sekretarka nagrywa sygnał faksu

Rozwiązanie:

Jeżeli automatyczna sekretarka korzysta z tej samej linii telefonicznej, która
jest wykorzystywana do połączeń faksowych, spróbuj podłączyć automatyczną
sekretarkę bezpośrednio do urządzenia, jak opisano w części

Przypadek I:

Współdzielona linia głosowa/faksowa z automatyczną sekretarką

. Jeżeli

automatyczna sekretarka nie zostanie podłączona zgodnie z zaleceniami,
może ona nagrywać sygnał faksu.

Upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego
odbierania faksów oraz że ustawienie Dzwon. do odebr. jest prawidłowe.
Liczba dzwonków przed odebraniem dla urządzenia powinna być większa niż
liczba dzwonków przed odebraniem ustawiona dla sekretarki automatycznej.
Jeśli automatyczna sekretarka i urządzenie zostaną ustawione na tę samą
liczbę dzwonków do odebrania, oba urządzenia odpowiedzą na połączenie
i tony faksowania nagrają się na automatyczną sekretarkę.

Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby odpowiadała po niewielkiej liczbie
dzwonków, a urządzenie tak, aby odpowiadało po maksymalnej możliwej
liczbie dzwonków. (Maksymalna liczba dzwonków zależy od kraju/regionu.)
Przy tym ustawieniu automatyczna sekretarka odbierze połączenie,
a urządzenie będzie monitorować linię. Jeśli urządzenie wykryje sygnał faksu,
odbierze faks. Jeśli dane połączenie jest połączeniem głosowym,
automatyczna sekretarka nagra wiadomość głosową. Więcej informacji
zawiera

Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem

.

Kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem jest za krótki

Rozwiązanie: Jeśli przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem jest za
krótki, możesz skorzystać ze złączki, aby go przedłużyć. Można ją kupić w sklepie
z akcesoriami telefonicznymi. Potrzebny będzie także drugi przewód telefoniczny
(wystarczy standardowy kabel, często spotykany w domach i biurach).

Wskazówka Jeśli do urządzenia dołączono przejściówkę 2-żyłowego
przewodu telefonicznego, można jej użyć z przewodem 4-żyłowym, jeżeli
przewód 2-żyłowy okaże się za krótki. Więcej informacji na temat korzystania
z przejściówki 2-żyłowego przewodu telefonicznego można znaleźć
w dołączonej dokumentacji.

Przedłużanie przewodu telefonicznego
1.
Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem,

podłącz jeden koniec do rozgałęziacza, a następnie podłącz drugi koniec do
portu oznaczonego jako 1-LINE z tyłu urządzenia.

2. Podłącz drugi przewód telefoniczny do otwartego portu złączki i do

telefonicznego gniazdka ściennego.
Może okazać się konieczne podłączenie dostarczonego kabla telefonicznego
do adaptera odpowiadającego danej lokalizacji geograficznej.

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

245

background image

Komputer nie odbiera faksów (funkcje odbierania faksów przez komputer PC
i odbierania faksów przez komputer Mac)

Przyczyna: Program HP Digital Imaging Monitor jest wyłączony (tylko
w systemie Windows).
Rozwiązanie: Sprawdź, czy program HP Digital Imaging Monitor na pasku
zadań jest cały czas włączony.

Przyczyna: Komputer, który ma odbierać faksy jest wyłączony.
Rozwiązanie: Sprawdź, czy komputer, który ma odbierać faksy, jest cały czas
włączony.

Przyczyna: Do konfiguracji faksowania i odbioru faksów używane są dwa
komputery i jeden z nich może być wyłączony.
Rozwiązanie: Jeśli komputer używany do konfigurowania faksowania nie jest
tym samym komputerem, który służy od odbierania faksów, oba komputery
powinny być cały czas włączone.

Przyczyna: W podajniku nie ma papieru.
Rozwiązanie: Załaduj papier do podajnika.

Przyczyna: Pamięć wewnętrzna urządzenia jest pełna.
Rozwiązanie: Wyczyść pamięć wewnętrzną, czyszcząc pamięć i dziennik faksów.

Przyczyna: Funkcja odbierania faksów przez komputer PC lub funkcja
odbierania faksów przez komputer Mac nie są włączone lub komputer nie został
skonfigurowany do odbierania faksów.
Rozwiązanie: Włącz funkcję odbierania faksów przez komputer PC lub funkcję
odbierania faksów przez komputer Mac i upewnij się, że komputer został
skonfigurowany do odbierania faksów.

Przyczyna: Program HP Digital Imaging Monitor nie działa właściwie (tylko
w systemie Windows).
Rozwiązanie: Uruchom ponownie program HP Digital Imaging Monitor lub
komputer.

Wysłane faksy są puste lub są na nich pionowe linie.

Przyczyna: Strony wysłanego faksu są puste lub są na nich pionowe linie.
Rozwiązanie: Wykonaj kopię faksu. Jeśli kopia jest prawidłowa, urządzenie
faksujące odbiorcy jest niesprawne.
Jeśli kopia jest pusta, szyba skanera, wewnętrzna pokrywa skanera lub
automatyczny podajnik dokumentów muszą zostać wyczyszczone. Aby uzyskać

Rozdział 11

246

Konserwacja i rozwiązywanie problemów

background image

więcej informacji, zob.

Czyszczenie urządzenia

lub

Rozwiązywanie problemów ze

skanowaniem

.

Odebrane faksy są puste lub są na nich pionowe linie.

Przyczyna: Faksy odebrane przez produkt są puste lub na wydruku pojawiają
się pionowe czarne linie przecinające obraz lub tekst.
Rozwiązanie: Wydrukuj stronę autotestu, aby sprawdzić, czy zostanie
wydrukowana prawidłowo.
Jeśli strona autotestu została wydrukowana prawidłowo, przyczyna problemu
prawdopodobnie leży po stronie urządzenia faksującego nadawcy. Poproś
nadawcę o przesłanie faksu za pomocą innego urządzenia.
Jeśli strona autotestu nie została wydrukowana prawidłowo, zob.

Rozwiązywanie

problemów z drukowaniem

.