HP Officejet Pro 8500 - Przeglądanie listy wpisów szybkiego wybierania

background image

Przeglądanie listy wpisów szybkiego wybierania

HP Device Manager (Mac OS X): Uruchom program HP Device Manager , kliknij
opcję Information and Settings (Informacje i ustawienia), a następnie z listy
rozwijanej wybierz opcję Fax Speed Dial Settings (Ustawienia szybkiego
wybierania numerów faksów).

Oprogramowanie HP Photosmart (Windows): Otwórz program HP Photosmart
i postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w pomocy ekranowej.

Panel sterowania: Naciśnij przycisk

(Konfiguracja), wybierz opcję

Konfiguracja funkcji szybkiego wybierania, a następnie wybierz opcję Drukuj
listę szyb. wybier.
.

Wbudowany serwer internetowy (połączenie sieciowe): Otwórz wbudowany
serwer internetowy, kliknij kartę Ustawienia, a następnie w lewej ramce kliknij
łącze Szybkie wybieranie numerów faksów.