HP Officejet Pro 8500 Žinynas

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Vartotojo vadovas

background image
background image

„HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One“ serija

Vartotojo vadovas

background image

Informacija apie autorių
teises

© Hewlett-Packard Development
Company, L.P., 2008.

„Hewlett-Packard
Company“ pranešimai

Šiame dokumente pateikiama
informacija gali būti pakeista be
perspėjimo.
Visos teisės saugomos. Šią medžiagą
kopijuoti, adaptuoti ar versti į kitą
kalbą be išankstinio raštiško
bendrovės „Hewlett-Packard“ sutikimo
draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai
leidžia autoriaus teisės.
HP produktų ir paslaugų garantijos
nustatytos specialiuose garantiniuose
pareiškimuose, kurie pateikiami kartu
su produktais ir paslaugomis. Jokios
čia pateiktos informacijos negalima
interpretuoti kaip papildomos
garantijos. HP neatsako už technines
ar redakcines klaidas šiame leidinyje.

Patvirtinimai

„Windows“ ir „Windows XP“ yra JAV
registruotieji „Microsoft Corporation“
prekių ženklai. „Windows Vista“ yra
arba JAV ir / arba kitose šalyse
registruotasis prekės ženklas, arba
prekės ženklas, priklausantis
„Microsoft Corporation“.

Atminties kortelė

„Secure Digital“ tinka šiam gaminiui.
SD logotipas yra jos savininko prekės
ženklas.

Saugos informacija

Kai naudojatės šiuo gaminiu,
visuomet imkitės elementarių
atsargumo priemonių, kad
išvengtumėte galimo sužeidimo dėl
gaisro ar elektros smūgio.
1. Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus
nurodymus, pateiktus dokumentuose,
kuriuos gavote su įrenginiu.
2. Į maitinimo tinklą gaminį junkite tik
per įžemintą elektros lizdą. Jei
nežinote, ar elektros lizdas įžemintas,
pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
3. Laikykitės visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.
4. Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį
nuo elektros lizdo.
5. Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai esate
sušlapę.
6. Pastatykite gaminį patikimai ant
tvirto paviršiaus.

7. Įrenkite gaminį saugioje vietoje, kad
niekas negalėtų užlipti ant maitinimo
laido, už jo užkliūti ar jį sugadinti.
8. Jei gaminys neveikia kaip turėtų, žr.

Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

.

9. Viduje nėra dalių, kurias galėtų
prižiūrėti pats vartotojas. Priežiūrą
patikėkite tik kvalifikuotiems techninės
priežiūros specialistams.
10. Naudokite tik išorinį maitinimo
adapterį / akumuliatorių, pateiktą su
įrenginiu.