HP Officejet Pro 8500 leírás

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Felhasználói kézikönyv

background image
background image

HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One Series

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jogok

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Hewlett-Packard
megjegyzései

A jelen dokumentumban szereplő
információk minden előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak.
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi
törvények által megengedetteken túl
tilos a dokumentumot a HP előzetes
írásbeli engedélye nélkül
sokszorosítani, átdolgozni vagy
lefordítani.
A HP-termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban
rögzített jótállás érvényes. A jelen
tájékoztatóban foglaltak nem
értelmezhetők az abban foglaltakon
kívül vállalt jótállásnak. A HP nem
vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai
és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.

Védjegyek

A Windows és a Windows XP a
Microsoft Corporation Egyesült
Államokban bejegyzett védjegye. A
Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.

A termék támogatja a

Secure Digital memóriakártyákat. Az
SD logó tulajdonosának a védjegye.

Biztonsági információk

A termék használata során mindenkor
érvényesíteni kell azokat az alapvető
biztonsági előírásokat, melyek révén
elkerülhetők a tűz vagy áramütés
okozta személyi sérülések.
1. Olvassa át alaposan a készülék
dokumentációjában található
utasításokat.
2. Kizárólag földelt elektromos
aljzathoz csatlakoztassa a terméket.
Amennyiben nem biztos abban, hogy
a csatlakozóaljzat el van-e látva
földeléssel, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
3. Tartsa szem előtt a készüléken
feltüntetett valamennyi figyelmeztetést
és utasítást.
4. Tisztítás előtt húzza ki a készülék
csatlakozóját a fali aljzatból.
5. A készüléket nem szabad víz
közelében üzembe helyezni, és akkor

sem, ha az üzembe helyezést végző
személy bőre vagy ruházata nedves.
6. A készüléket vízszintes, szilárd
felületen kell elhelyezni.
7. Olyan biztonságos helyen
üzemeltesse a készüléket, ahol senki
nem léphet a kábelekre, illetve senki
nem botolhat meg vezetékekben, és
ahol mód van a vezetékek
károsodásoktól való megvédésére.
8. Ha a termék nem működik
megfelelően, lapozza fel a

Karbantartás és hibaelhárítás

című

részt.
9. A termék belsejében nincsenek
felhasználó által javítható alkatrészek.
A javítást kizárólag szakképzett
szerelő végezheti el.
10. Csak a készülékhez mellékelt
külső adaptert/akkumulátort használja.