Pomoć za HP Officejet Pro 8500

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Korisnički priručnik

background image
background image

Višefunkcijski uređaj serije

HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One

Korisnički priručnik

background image

Informacije o autorskim
pravima

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Obavijesti tvrtke Hewlett-
Packard Company

Informacije sadržane u ovom
dokumentu podložne su izmjenama
bez prethodne najave.
Sva prava pridržana. Umnožavanje,
modifikacija i prijevod ovog materijala
nisu dopušteni bez prethodnog
pismenog odobrenja tvrtke Hewlett-
Packard, osim u mjeri dopuštenoj
zakonima o autorskim pravima.
Jedina jamstva za HP-ove proizvode i
usluge navedena su u izričitim
izjavama o ograničenom jamstvu koje
dobivate uz takve proizvode i usluge.
Ništa ovdje navedeno ne smije se
shvatiti kao dodatno jamstvo. HP nije
odgovoran za tehničke i uredničke
pogreške ili propuste u ovom
dokumentu.

Potvrde

Windows i Windows XP zaštitni su
znakovi tvrtke Microsoft Corporation
registrirani u SAD-u. Windows Vista
registrirani je zaštitni znak ili zaštitni
znak tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim zemljama.

Secure Digital

memorijska kartica je podržana od
strane ovog proizvoda. SD Logo je
robna marka njezinog vlasnika.

Sigurnosne informacije

Prilikom korištenja ovog proizvoda
uvijek se pridržavajte osnovnih mjera
opreza kako biste smanjili rizik od
ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim
udarom.
1. Pročitajte s razumijevanjem sve
upute iz dokumentacije koju ste dobili
uz uređaj.
2. Koristite samo uzemljene naponske
utičnice za priključivanje uređaja na
naponsku mrežu. Ako ne znate koja je
utičnica uzemljena, provjerite sa
kvalificiranim električarom.
3. Proučite sva upozorenja i upute
označene na proizvodu.
4. Uređaj prije čišćenja isključite iz
zidne utičnice.
5. Ne ugrađujte i ne upotrebljavajte
ovaj proizvod u blizini vode ili dok ste
mokri.
6. Proizvod stabilno postavite na
čvrstu podlogu.

7. Proizvod postavite na zaštićeno
mjesto gdje nitko ne može nagaziti ili
zapeti za kabel za napajanje i gdje se
kabel neće oštetiti.
8. Ako proizvod ne radi normalno,
pogledajte

Održavanje i rješavanje

problema

.

9. U uređaju nema dijelova koje
korisnik može sam popraviti.
Servisiranje prepustite kvalificiranom
servisnom osoblju.
10. Koristite samo vanjski adapter/
bateriju koji se isporučuju uz uređaj.