HP Officejet Pro 8500 ohje

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Käyttöopas

background image
background image

HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One -sarja

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeustiedot

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Hewlett-Packard
Companyn ilmoitukset

Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja
voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän
materiaalin kopioiminen,
muokkaaminen tai kääntäminen on
kielletty ilman Hewlett-Packardin
kirjallista ennakkolupaa lukuun
ottamatta tekijänoikeuslain sallimia
tapoja.
HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat
takuut määritetään tuotteiden ja
palvelujen mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa.
Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita
lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän
julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Tavaramerkit

Windows ja Windows XP ovat
Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa.
Windows Vista on Microsoft
Corporationin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tuote tukee Secure

Digital -muistikorttia. SD Logo on
omistajansa tavaramerkki.

Turvallisuustietoja

Kun käytät laitetta, noudata aina
turvallisuusmääräyksiä, jotta
palovaara ja sähköiskujen riski olisi
mahdollisimman pieni.
1. Huolehdi siitä, että luet ja ymmärrät
kaikki laitteen mukana toimitettavat
ohjeet.
2. Käytä vain maadoitettua
pistorasiaa, kun kytket tuotteen
virtalähteeseen. Jos et tiedä, onko
pistorasia maadoitettu, ota yhteyttä
asiantuntevaan sähköasentajaan.
3. Noudata kaikkia laitteeseen
merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
4. Irrota laitteen virtajohto
pistorasiasta ennen puhdistamista.
5. Tuotetta ei saa asentaa tai käyttää
veden lähellä tai kun olet märkä.
6. Aseta laite tukevalle alustalle.
7. Asenna tuote suojattuun paikkaan,
jossa johdon päälle ei voi astua ja
jossa johtoon ei voi kompastua, jottei
johto vaurioidu.

8. Jos tuote ei toimi kunnolla, katso
kohtaa

Ylläpito ja vianmääritys

.

9. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Toimita laite
tarvittaessa asiantuntevaan huoltoon.
10. Käytä vain laitteen mukana
toimitettua ulkoista virtasovitinta tai
akkua.