Βοήθεια HP Officejet Pro 8500

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Οδηγός χρήσης

background image
background image

HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One Series

Οδηγός χρήσης

background image

Πληροφορίες για τα
πνευματικά δικαιώματα

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Προειδοποιήσεις της
Hewlett-Packard Company

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν έντυπο ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρμογή ή η μετάφραση του
παρόντος υλικού, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή άδεια της
Hewlett-Packard, με εξαίρεση τα όσα
επιτρέπονται από τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και
υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο
παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι
υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά
σφάλματα, συντακτικά σφάλματα ή
παραλείψεις στο παρόν.

Εμπορικές ονομασίες

Οι ονομασίες Windows και Windows
XP είναι σήματα κατατεθέντα στις
Η.Π.Α. της Microsoft Corporation. Τα
Windows Vista είναι είτε σήμα
κατατεθέν είτε εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Το προϊόν υποστηρίζει

κάρτα μνήμης Secure Digital. Το
λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα του
κατόχου του.

Πληροφορίες ασφαλείας

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά
προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν
χρησιμοποιείτε το προϊόν,
προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού από φωτιά ή
ηλεκτροπληξία.
1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις
οδηγίες στην τεκμηρίωση που
συνοδεύουν τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο καλά
γειωμένη πρίζα όταν συνδέετε αυτό το
προϊόν στην πηγή τροφοδοσίας. Σε
περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν η
πρίζα είναι γειωμένη, ρωτήστε έναν
ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
3. Να λαμβάνετε υπόψη τις
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.

4. Αποσυνδέστε το προϊόν από την
πρίζα πριν τον καθαρισμό.
5. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν
τα χέρια σας είναι υγρά.
6. Εγκαταστήστε το προϊόν με
ασφάλεια σε μια σταθερή επιφάνεια.
7. Τοποθετήστε το προϊόν σε
προστατευμένη θέση, όπου το
καλώδιο δεν αποτελεί εμπόδιο και δε
μπορεί να πάθει βλάβη.
8. Αν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά,
δείτε την ενότητα

Συντήρηση και

αντιμετώπιση προβλημάτων

.

9. Δεν υπάρχει κανένα τμήμα στο
εσωτερικό του εκτυπωτή που να
μπορεί να επισκευαστεί από το
χρήστη. Αναθέσετε τη συντήρηση και
την επισκευή σε ειδικευμένο
προσωπικό τεχνικής υποστήριξης.
10. Χρησιμοποιείτε μόνο το εξωτερικό
τροφοδοτικό/μπαταρία που παρέχεται
με τη συσκευή.