HP Officejet Pro 8500 - Lovpligtige oplysninger

background image

Lovpligtige oplysninger

Enheden opfylder krav fra regulative organer i dit land/område.
Dette afsnit indeholder følgende emner:

FCC-erklæring

VCCI (klasse B) overensstemmelseserklæring for brugere i Japan

Meddelelse til brugere i Japan vedrørende netledningen

Meddelelse til brugere i Korea

Tabel over giftige og sundhedsskadelige substanser

Meddelelse til brugere af det amerikanske telefonnet: FCC-krav

Meddelelse til brugere af det canadiske telefonnet

Meddelelse til brugere i det europæiske økonomiske samarbejde

Erklæring vedrørende opkoblet fax for Australien

Lovpligtige oplysninger om trådløse produkter

Lovpligtigt modelnummer

Overensstemmelseserklæring (DOC)

Product stewardship-miljøprogram

Tredjepartslicenser

Lovpligtige oplysninger

277