HP Officejet Pro 8500 - Kontrolpanelets knapper og indikatorer (farvedisplay)

background image

Kontrolpanelets knapper og indikatorer (farvedisplay)
Følgende diagram og tilhørende tabel giver et hurtigt overblik over funktionerne i
enhedens kontrolpanel.

Etiket

Navn og beskrivelse

1

Digitalt arkiv

2

Denne knaps navn og funktionalitet afhænger af, i hvilket land/område enheden er solgt.
Opløsning: Justerer opløsningen for den fax, du sender.
Reklamefaxblokering: Viser menuen for opsætning af blokering af reklamefax, hvor du kan
håndtere uønskede faxopkald. Du skal abonnere på en opkalds-id-tjeneste for at kunne
bruge denne funktion.

3

Autosvar-knap og -indikator: Når denne knap lyser, besvarer printeren automatisk
indgående telefonopkald. Når den er slukket, besvarer printeren ikke indkommende faxopkald.

4

Lyspanel: Viser menuer og meddelelser.

5

Tastatur: Bruges til at indtaste værdier.

6

START KOPI, Sort: Starter en sort/hvid-kopiering.

7

START KOPI, Farve: Starter et kopieringsjob i farver.

8

Strømafbryder: Tænder eller slukker printeren. Knappen Tændt lyser, når printeren er
tændt. Lampen blinker under udførelse af et job.
Når printeren er slukket, bruger den stadig en smule strøm. Sluk enheden, og tag stikket ud
for at afbryde strømforsyningen helt.

9

Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller afslutter indstillinger.

10

Advarselslampe: Når advarselslampen blinker, angiver den, at der er opstået en fejl, som
kræver indgreb fra brugerens side.

11

Hurtigkald: Vælger et hurtigopkaldsnummer.

12

START FAX, Farve: Starter et farvefaxjob.

Om printerens dele

17

background image

Etiket

Navn og beskrivelse

13

START FAX, Sort: Starter et sort/hvid faxjob.

14

Ring igen/Pause: Ringer op til det sidst kaldte nummer eller indsætter en 3-sekunders
pause i et faxnummer.

15

E-mail: Gør det muligt at scanne og e-maile et dokument. Kræver internetforbindelse.