HP Officejet Pro 8500 - Redigering af faxindstillinger

background image

Redigering af faxindstillinger

Når du har fulgt alle trin i den opsætningsvejledning, som fulgte med printeren, skal du
følge ét af følgende trin for at ændre de oprindelige indstillinger eller for at konfigurere
andre funktioner for afsendelse af fax.
Dette afsnit indeholder følgende emner:

Konfiguration af faxoverskriften

Angivelse af svartilstanden (autosvar)

Angivelse af antal ringetoner før svar

Ændring af ringemønster for besvarelse med bestemt ringetone

Indstilling af fejlkorrektionstilstand

Indstilling af opkaldstype

Angivelse af indstillinger for genopkald

Angivelse af faxhastigheden

Indstil lydstyrke for faxringetone