HP Officejet Pro 8500 - Genudskrivning af modtagne faxer fra hukommelsen

background image

Genudskrivning af modtagne faxer fra hukommelsen

Hvis Backup af modtaget fax er indstillet til Til, gemmes modtagne faxer i
hukommelsen, uanset om der opstår fejl på printeren.

Bemærk! Når hukommelsen er fyldt, overskrives de ældste udskrevne faxer,
efterhånden som der modtags nye. Printeren modtager ikke flere faxopkald, før du
udskriver eller sletter faxer fra hukommelsen, hvis de gemte faxer ikke er
udskrevet. Du kan også vælge at slette faxene i hukommelsen af sikkerheds- eller
fortrolighedshensyn.

Afhængigt af størrelserne på faxene i hukommelsen kan du udskrive op til otte af de
senest udskrevne fax, hvis de stadig findes i hukommelsen. Du kan f.eks. få brug for
at udskrive fax igen, hvis du mister kopien af den sidste udskrift.

Sådan udskrives faxer i hukommelsen fra kontrolpanelet
1.
Kontrollér, at der ligger papir i papirbakken.
2. Tryk på Opsætning.
3. Vælg Værktøjer, og vælg derefter Udskriv faxer i hukommelsen igen.

Faxerne udskrives i omvendt rækkefølge, som de blev modtaget, hvor den senest
modtagne fax udskrives først osv.

4. Tryk på Annuller for at stoppe genudskrivningen af faxer fra hukommelsen.

(fortsat)

Modtagelse af en fax

87

background image

Sådan slettes alle faxer i hukommelsen fra kontrolpanelet
▲ Afhængig af, hvilken model du har, skal du gøre ét af følgende:

Display med to linjer: Tryk på

(Opsætning), vælg Ryd faxlog.

Alle faxmeddelelser, der er gemt i hukommelsen, slettes fra den.

Farvedisplay: Tryk på Opsætning, vælg Værktøjer, og vælg derefter Ryd
faxlog
.

Sådan ryddes faxlogge via den integrerede webserver
▲ Vælg fanen Indstillinger, vælg Faxindstillinger i den venstre rude, og klik

derefter på knappen Ryd under overskriften Ryd faxlogge.