HP Officejet Pro 8500 hjælp

background image

Podręcznik użytkownika

A909

OFFICEJET PRO

8500

Brugervejledning

background image
background image

HP Officejet Pro 8500 (A909)

All-in-One Series

Brugervejledning

background image

Copyrightoplysninger

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Meddelelser fra Hewlett-
Packard Company

Med forbehold for ændringer uden
varsel.
Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion, adaptation eller
oversættelse af dette materiale er
forbudt uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Hewlett-Packard, med
undtagelse af det, der er tilladt i
henhold til loven om ophavsret.
De eneste garantier for HP-produkter
og -services findes i de erklæringer
om begrænset garanti, der følger med
de pågældende produkter og
services. Intet heri udgør eller må
tolkes som en yderligere garanti. HP
er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udelader heri.

Ophavsret

Windows og Windows XP er
registrerede amerikanske varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.
Windows Vista er enten et registreret
varemærke eller et varemærke
tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.

Secure Digital-

hukommelseskort understøttes af
dette produkt. SD Logo er et
varemærke, som ejes af dets
indehaver.

Sikkerhedsoplysninger

Følg altid grundlæggende
retningslinjer for sikkerhed ved brug af
dette produkt for at mindske risikoen
for skader som følge af brand eller
elektrisk stød.
1. Alle instruktioner i den
dokumentation, der følger med
enheden, bør læses grundigt.
2. Brug altid en netledning med
jordforbindelse, når du tilslutter dette
produkt til en stikkontakt. Hvis du ikke
ved, om stikkontakten har
jordforbindelse, skal du spørge en
elektriker.
3. Læs alle advarsler og instruktioner
på produktet.
4. Fjern dette produkt fra
stikkontakten før rengøring.
5. Undgå at installere eller anvende
produktet i nærheden af vand, eller
når du er våd.
6. Installer produktet på en fast, stabil
overflade.

7. Produktet skal anbringes, så man
ikke træder på eller falder over
ledningen, og så ledningen ikke bliver
beskadiget.
8. Hvis produktet ikke virker som det
skal, anbefales det at læse

Vedligeholdelse og fejlfinding

.

9. Man kan ikke selv reparere nogen
dele i produktet. Reparation skal
udføres af uddannet personel.
10. Brug kun den eksterne netadapter/
det eksterne batteri, som fulgte med
enheden.